«هر کس عادت به تاخیر نمازها کرده است،
خود را برای تاخیر در همه ی امور زندگی آماده کند؛
✔تاخیر در ازدواج ، ✔تاخیر در اشتغال ، ✔تاخیر در تولد اولاد ، ✔تاخیر در سلامتی و عافیت!

هر قدر که امور نمازت منظم باشد،
امور زندگیت هم تنظیم خواهد شد!

مگر نمیدانی که رستگاری و سعادت با نماز قرین گشته است؟!
"حی ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼــــــــﻼﺓ، حی ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔـــﻼﺡ"
پس چگونه از خداوند طلب توفیق داری
در حالیکه حق او را بدرستی ادا نمیکنی؟!
اگر سعادت دنیا و آخرت میخواهیم
˙ ·۰•♥
◄تلاش کنیم نمازمان را درست بخوانیم.»